สายไฟแบตเตอรี่ 2 ชั้น Flexible 35 Sq.mm. ทองแดงแท้ ทนกระแส 177A สีดำ (ตัดแล้ว 80 ซม.)
 

BatCable-35-Black-80cm

สายไฟแบตเตอรี่ 2 ชั้น Flexible 35 Sq.mm. ทองแดงแท้ ทนกระแส 177A สีดำ (ตัดแล้ว 80 ซม.)

 

 

Item specifics    

 
Model   :   Battery Cable
Cross Section   :   35 mm Sq.mm.
Brand   :   ZW Cable
Insulation   :   Flexible PVC ฉนวน 2 ชั้น
Conductor Material   :   Pure Copper ทองแดง
Conductor DC Resistance at 20Celsius   :   0.524 Ohm/km
Voltage rating   :   450/750 V
Max. Current   :   177A
Color   :   BLACK สีดำ
ความยาว   :   80 cm.

BatCable-35-Black-80cm :
    สายไฟแบตเตอรี่ 2 ชั้น Flexible 35 Sq.mm. ทองแดงแท้ ทนกระแส 177A สีดำ (ตัดแล้ว 80 ซม.)
    Battery Cable Flexible Copper Conductor Rubber 35 Sq.mm. 2 insulation Black

สายไฟแบตเตอรี่ รุ่นใหม่ ฉนวน 2 ชั้น สั่งผลิตเป็นพิเศษ ขนาด 35 ตารางมิลลิเมตร สำหรับงานแบตเตอรี่โดยเฉพาะ ทำจากทองแดงเส้นเล็กๆ จำนวนมาก เป็นสายชนิดอ่อนตัวได้ Flexible ทำให้เดินสายได้สะดวก ความต้านทานต่ำ ประสิทธิภาพสูง ตามมาตรฐานสากล IEC
กระแสใช้งานสูงสุดไม่ควรเกิน 177 แอมป์
เพื่อนำไฟฟ้าได้อย่างดี ควรใช้สายเส้นใหญ่กว่าที่คำนวณไว้ ลดความร้อนของสาย และเผื่อ Factor ความปลอดภัย
แนะนำการใช้งานแบบปลอดภัย หรือใช้งานต่อเนื่อง กระแสไม่เกิน 111 แอมป์ (50 เปอร์เซ็นต์ กระแสสูงสุด)

BatCable-35-Black-80cm
Battery Cable Flexible Copper Conductor Rubber 35 Sq.mm. 2 insulation Black


BatCable-35-Black-80cm
Battery Cable Flexible Copper Conductor Rubber 35 Sq.mm. 2 insulation Black


      Flexible Copper Conductor Rubber Sheathed Battery Cable. 2 layer insulation Using the right cable for the job will reduce the time spent wiring and give you the confidence it wont let you down.
Ancor designed its marine grade battery cables specifically for marine use. All of Ancor wire is thin stranded tinned copper to offer the most flexible, corrosion and vibration resistant cable available.


  Certificate IEC
    www.Solar-Thailand.co.th/pdf/ZW-Certificate-CCC-IEC60227.pdf

  Certificate ISO9001
    www.Solar-Thailand.co.th/pdf/ZW-Certificate-ISO9001.pdf

  Datasheet 35 Sq.mm
    www.Solar-Thailand.co.th/pdf/ZW-datasheet-35sqmm.pdf

สายไฟแบตเตอรี่ 2 ชั้น Flexible 35 Sq.mm. ทองแดงแท้ ทนกระแส 177A สีดำ (ตัดแล้ว 80 ซม.) สายไฟแบตเตอรี่ 2 ชั้น Flexible 35 Sq.mm. ทองแดงแท้ ทนกระแส 177A สีดำ (ตัดแล้ว 80 ซม.)

BatCable-35-Black-80cm
สายไฟแบตเตอรี่ 2 ชั้น Flexible 35 Sq.mm. ทองแดงแท้ ทนกระแส 177A สีดำ (ตัดแล้ว 80 ซม.)BatCable-35-Black-80cm
Battery Cable Flexible Copper Conductor Rubber 35 Sq.mm. 2 insulation Black


     

สายไฟแบตเตอรี่ 2 ชั้น Flexible 35 Sq.mm. ทองแดงแท้ ทนกระแส 177A สีดำ (ตัดแล้ว 80 ซม.) สายไฟแบตเตอรี่ 2 ชั้น Flexible 35 Sq.mm. ทองแดงแท้ ทนกระแส 177A สีดำ (ตัดแล้ว 80 ซม.)
สายไฟแบตเตอรี่ 2 ชั้น Flexible 35 Sq.mm. ทองแดงแท้ ทนกระแส 177A สีดำ (ตัดแล้ว 80 ซม.)

BatCable-35-Black-80cm
สายไฟแบตเตอรี่ 2 ชั้น Flexible 35 Sq.mm. ทองแดงแท้ ทนกระแส 177A สีดำ (ตัดแล้ว 80 ซม.)