2 เมตร สายไฟแบตเตอรี่ Flexible ขนาด 25 Sq.mm. ทองแดงแท้ ทนกระแสสูงสุด 142A สีแดง
 

BatteryCable-25-REDx2m

2 เมตร สายไฟแบตเตอรี่ Flexible ขนาด 25 Sq.mm. ทองแดงแท้ ทนกระแสสูงสุด 142A สีแดง

 

 

Item specifics    

 
Model   :   Battery Cable
Cross Section   :   25 Sq.mm
Brand   :   ZW Cable
Material   :   Pure Copper ทองแดงแท้
Voltage rating   :   450/750 V
Max. Current   :   142A
Insulation   :   Flexible PVC
Color   :   RED สีแดง
ตัดยาว   :   2 เมตร

BatteryCable-25-REDx2m :
    2 เมตร สายไฟแบตเตอรี่ Flexible ขนาด 25 Sq.mm. ทองแดงแท้ ทนกระแสสูงสุด 142A สีแดง
    Flexible Copper Conductor Rubber Sheathed 25 Sq.mm. Red Color ZW Battery Cable

สายไฟแบตเตอรี่ รุ่นใหม่ สั่งผลิตเป็นพิเศษ ขนาด 25 ตารางมิลลิเมตร สำหรับงานแบตเตอรี่โดยเฉพาะ ทำจากทองแดงเส้นเล็กๆ จำนวนมาก เป็นสายชนิดอ่อนตัวได้ Flexible ทำให้เดินสายได้สะดวก ความต้านทานต่ำ ประสิทธิภาพสูง
ตามมาตรฐานสากล IEC กระแสใช้งานสูงสุดไม่ควรเกิน 142 แอมป์
เพื่อนำไฟฟ้าได้อย่างดี ควรใช้สายเส้นใหญ่กว่าที่คำนวณไว้ ลดความร้อนของสาย และเผื่อ Factor ความปลอดภัย
แนะนำการใช้งานแบบปลอดภัย หรือใช้งานต่อเนื่อง คำนวณกระแสไม่เกิน 142A หาร 2 = 71 แอมป์

BatteryCable-25-REDx2m
Flexible Copper Conductor Rubber Sheathed 25 Sq.mm. Red Color ZW Battery Cable


BatteryCable-25-REDx2m
Flexible Copper Conductor Rubber Sheathed 25 Sq.mm. Red Color ZW Battery Cable


      Flexible Copper Conductor Rubber Sheathed Battery Cable. Using the right cable for the job will reduce the time spent wiring and give you the confidence it wont let you down.
Ancor designed its marine grade battery cables specifically for marine use. All of Ancor wire is thin stranded tinned copper to offer the most flexible, corrosion and vibration resistant cable available.


  Certificate IEC
    www.Solar-Thailand.co.th/pdf/ZW-Certificate-CCC-IEC60227.pdf

  Certificate ISO9001
    www.Solar-Thailand.co.th/pdf/ZW-Certificate-ISO9001.pdf

  Distributor Thailand
    www.Solar-Thailand.co.th/pdf/ZW-Distributor-Thailand.pdf

2 เมตร สายไฟแบตเตอรี่ Flexible ขนาด 25 Sq.mm. ทองแดงแท้ ทนกระแสสูงสุด 142A สีแดง 2 เมตร สายไฟแบตเตอรี่ Flexible ขนาด 25 Sq.mm. ทองแดงแท้ ทนกระแสสูงสุด 142A สีแดง

BatteryCable-25-REDx2m
2 เมตร สายไฟแบตเตอรี่ Flexible ขนาด 25 Sq.mm. ทองแดงแท้ ทนกระแสสูงสุด 142A สีแดงBatteryCable-25-REDx2m
Flexible Copper Conductor Rubber Sheathed 25 Sq.mm. Red Color ZW Battery Cable


     

2 เมตร สายไฟแบตเตอรี่ Flexible ขนาด 25 Sq.mm. ทองแดงแท้ ทนกระแสสูงสุด 142A สีแดง 2 เมตร สายไฟแบตเตอรี่ Flexible ขนาด 25 Sq.mm. ทองแดงแท้ ทนกระแสสูงสุด 142A สีแดง
2 เมตร สายไฟแบตเตอรี่ Flexible ขนาด 25 Sq.mm. ทองแดงแท้ ทนกระแสสูงสุด 142A สีแดง 2 เมตร สายไฟแบตเตอรี่ Flexible ขนาด 25 Sq.mm. ทองแดงแท้ ทนกระแสสูงสุด 142A สีแดง

BatteryCable-25-REDx2m
2 เมตร สายไฟแบตเตอรี่ Flexible ขนาด 25 Sq.mm. ทองแดงแท้ ทนกระแสสูงสุด 142A สีแดง