2 เมตร สายไฟแบตเตอรี่ 2 ชั้น Flexible 35 Sq.mm. ทองแดงแท้ ทนกระแส 177A สีดำ
 

CableBattery-35-BLACK-2m

2 เมตร สายไฟแบตเตอรี่ 2 ชั้น Flexible 35 Sq.mm. ทองแดงแท้ ทนกระแส 177A สีดำ

 

 

Item specifics    

 
Conductor Material   :   Pure Copper ทองแดง
Insulation   :   Flexible PVC ฉนวน 2 ชั้น
ความยาว   :   ระบุจำนวนที่ต้องการ
Model   :   Battery Cable
Brand   :   ZW Cable
Color   :   BLACK สีดำ
Max. Current   :   177A
Conductor DC Resistance at 20Celsius   :   0.524 Ohm/km
Voltage rating   :   450/750 V
Cross Section   :   35 mm Sq.mm.

CableBattery-35-BLACK-2m :
    2 เมตร สายไฟแบตเตอรี่ 2 ชั้น Flexible 35 Sq.mm. ทองแดงแท้ ทนกระแส 177A สีดำ
    Battery Cable Flexible Copper Conductor Rubber 35 Sq.mm. 2 insulation Black 2 m.

สายไฟแบตเตอรี่ รุ่นใหม่ ฉนวน 2 ชั้น สั่งผลิตเป็นพิเศษ ขนาด 35 ตารางมิลลิเมตร สำหรับงานแบตเตอรี่โดยเฉพาะ ทำจากทองแดงเส้นเล็กๆ จำนวนมาก เป็นสายชนิดอ่อนตัวได้ Flexible ทำให้เดินสายได้สะดวก ความต้านทานต่ำ ประสิทธิภาพสูง ตามมาตรฐานสากล IEC
กระแสใช้งานสูงสุดไม่ควรเกิน 177 แอมป์
เพื่อนำไฟฟ้าได้อย่างดี ควรใช้สายเส้นใหญ่กว่าที่คำนวณไว้ ลดความร้อนของสาย และเผื่อ Factor ความปลอดภัย
แนะนำการใช้งานแบบปลอดภัย หรือใช้งานต่อเนื่อง กระแสไม่เกิน 111 แอมป์ (50 เปอร์เซ็นต์ กระแสสูงสุด)

CableBattery-35-BLACK-2m
Battery Cable Flexible Copper Conductor Rubber 35 Sq.mm. 2 insulation Black 2 m.


CableBattery-35-BLACK-2m
Battery Cable Flexible Copper Conductor Rubber 35 Sq.mm. 2 insulation Black 2 m.


      Flexible Copper Conductor Rubber Sheathed Battery Cable. 2 layer insulation Using the right cable for the job will reduce the time spent wiring and give you the confidence it wont let you down.
Ancor designed its marine grade battery cables specifically for marine use. All of Ancor wire is thin stranded tinned copper to offer the most flexible, corrosion and vibration resistant cable available.


  Certificate IEC
    www.Solar-Thailand.co.th/pdf/ZW-Certificate-CCC-IEC60227.pdf

  Certificate ISO9001
    www.Solar-Thailand.co.th/pdf/ZW-Certificate-ISO9001.pdf

  Datasheet 35 Sq.mm
    www.Solar-Thailand.co.th/pdf/ZW-datasheet-35sqmm.pdf

2 เมตร สายไฟแบตเตอรี่ 2 ชั้น Flexible 35 Sq.mm. ทองแดงแท้ ทนกระแส 177A สีดำ 2 เมตร สายไฟแบตเตอรี่ 2 ชั้น Flexible 35 Sq.mm. ทองแดงแท้ ทนกระแส 177A สีดำ

CableBattery-35-BLACK-2m
2 เมตร สายไฟแบตเตอรี่ 2 ชั้น Flexible 35 Sq.mm. ทองแดงแท้ ทนกระแส 177A สีดำCableBattery-35-BLACK-2m
Battery Cable Flexible Copper Conductor Rubber 35 Sq.mm. 2 insulation Black 2 m.


     

2 เมตร สายไฟแบตเตอรี่ 2 ชั้น Flexible 35 Sq.mm. ทองแดงแท้ ทนกระแส 177A สีดำ 2 เมตร สายไฟแบตเตอรี่ 2 ชั้น Flexible 35 Sq.mm. ทองแดงแท้ ทนกระแส 177A สีดำ
2 เมตร สายไฟแบตเตอรี่ 2 ชั้น Flexible 35 Sq.mm. ทองแดงแท้ ทนกระแส 177A สีดำ

CableBattery-35-BLACK-2m
2 เมตร สายไฟแบตเตอรี่ 2 ชั้น Flexible 35 Sq.mm. ทองแดงแท้ ทนกระแส 177A สีดำ