2 เมตร สายแบตเตอรี่ ฉนวน 2 ชั้น สีส้ม สายไฟเชื่อม แบบทองแดงแท้ ขนาด 25 Sq.mm.
 

DC-Cable-25-OrangeX2

2 เมตร สายแบตเตอรี่ ฉนวน 2 ชั้น สีส้ม สายไฟเชื่อม แบบทองแดงแท้ ขนาด 25 Sq.mm.

 

 

Item specifics    

 
Model   :   Battery Welding Cable
Cross Section   :   25 mm Sq.mm.
Brand   :   ZW Cable
Voltage rating   :   600 V
Material   :   Pure Copper ทองแดงแท้
Max. Current   :   187A
Temperature rating   :   50Celsius-105Celsius
Copper Size   :   0.2 x 798
Insulation   :   Flexible PVC สีขาว
Color   :   Orange สีส้ม
ตัดยาว   :   2 เมตร

DC-Cable-25-OrangeX2 :
    2 เมตร สายแบตเตอรี่ ฉนวน 2 ชั้น สีส้ม สายไฟเชื่อม แบบทองแดงแท้ ขนาด 25 Sq.mm.
    Welding Battery Cable Copper 25 mm2 Double Insulaton White Adn Orange Color A Grade

สายไฟเชื่อม สายไฟแบตเตรี่ ทองแดงแท้ 100 เปอร์เซ็นต์ ฉนวน 2 ชั้น ออกแบบเป็นพิเศษ สายไฟมีขนาดเต็ม ตามมาตรฐานสากล ช่วยให้งานเชื่อม กระแสคงที่ไฟนิ่ง ฉนวนเป็นชนิด EPDM (Ethylene Propylene Diene Monomer) ทนต่อการขัดถู และทนต่อสารเคมี อีกทั้งสายไฟมีทองแดงเส้นเล้กหลายเส้น ทำให้มีความยืดหยุ่นสูง โค้งงอง่าย บิดตามมือเชื่อมง่าย ทนแรงดันสูงสุด 600 โวลต์ ทนร้อน 50 องศา C - 105 องศา C
25 sq.mm. ขนาดทองแดงเต็ม มีสายไฟฝอยขนาด 0.2 mm จำนวน 798 เส้น
คำนวณ พื้นที่หน้าตัดทองแดง ตามหลักวิศวกรรม = (3.14 x 0.2 x 0.2 / 4 ) x 798 = 25.05 Sq.mm.

DC-Cable-25-OrangeX2
Welding Battery Cable Copper 25 mm2 Double Insulaton White Adn Orange Color A Grade


DC-Cable-25-OrangeX2
Welding Battery Cable Copper 25 mm2 Double Insulaton White Adn Orange Color A Grade


      Welding Battery Cable Copper Conductor high quality Rubber Sheathed Welding Cable. Welding Cable is constructed with extra fine stranding, making it very flexible and easy to work with. Welding Cable is Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM) Insulated. 30 awg flexible. stranding 600 Volt. -50.C - 105.C.
Welding Cable is used for connection from electrode holder and clamp to arc welder, bus, welding box or transformer. May also be used in automotive applications where high flexibility and superior abrasion and chemical resistance is required. Double Insulaton White Adn Orange Color A Grade.


  Certificate IEC
    www.Solar-Thailand.co.th/pdf/ZW-Certificate-CCC-IEC60227.pdf

  Certificate ISO9001
    www.Solar-Thailand.co.th/pdf/ZW-Certificate-ISO9001.pdf

  Distributor Thailand
    www.Solar-Thailand.co.th/pdf/ZW-Distributor-Thailand.pdf

2 เมตร สายแบตเตอรี่ ฉนวน 2 ชั้น สีส้ม สายไฟเชื่อม แบบทองแดงแท้ ขนาด 25 Sq.mm. 2 เมตร สายแบตเตอรี่ ฉนวน 2 ชั้น สีส้ม สายไฟเชื่อม แบบทองแดงแท้ ขนาด 25 Sq.mm.

DC-Cable-25-OrangeX2
2 เมตร สายแบตเตอรี่ ฉนวน 2 ชั้น สีส้ม สายไฟเชื่อม แบบทองแดงแท้ ขนาด 25 Sq.mm.DC-Cable-25-OrangeX2
Welding Battery Cable Copper 25 mm2 Double Insulaton White Adn Orange Color A Grade


     

2 เมตร สายแบตเตอรี่ ฉนวน 2 ชั้น สีส้ม สายไฟเชื่อม แบบทองแดงแท้ ขนาด 25 Sq.mm.

DC-Cable-25-OrangeX2
2 เมตร สายแบตเตอรี่ ฉนวน 2 ชั้น สีส้ม สายไฟเชื่อม แบบทองแดงแท้ ขนาด 25 Sq.mm.