ฟิวส์ DC 15A สำหรับโซลาร์เซลล์ 1000V ขนาด 10x38 mm Galaxy
 

DC-Fuse-10x38-15A

ฟิวส์ DC 15A สำหรับโซลาร์เซลล์ 1000V ขนาด 10x38 mm Galaxy

 

 

Item specifics    

 
Model   :   YRPV-30
Brand   :   Yinrong - Galaxy
Rated Current   :   15A
Size   :   10x38
Rated Voltage   :   DC 1000V
Breaking capacity   :   40ka
Operating Class   :   gPV

DC-Fuse-10x38-15A :
    ฟิวส์ DC 15A สำหรับโซลาร์เซลล์ 1000V ขนาด 10x38 mm Galaxy
    DC fuse 10x38 mm 1000V DC solar PV fuse link gPV 15A Yinrong Galaxy

ฟิวส์หลอดกระเบื้อง DC 3A-32A 1000V ขนาด 10x38 ออกแบบมาโดยเฉพาะ สำหรับการปกป้องระบบไฟจากโซลาร์เซลล์ ฟิวส์จะเป็นอุปกรณ์ป้องกัน ทำหน้าที่เหมือนตัวนำตัวหนึ่งในวงจรไฟฟ้า เมื่อเกิดกระแสเกินพิกัด (Overload Current) หรือกระแสลัดวงจร (Short Circuit Current) มีค่ามากกว่ากระแสที่ฟิวส์ทนได้ (Fuse’s Current Rating) จะทำให้ฟิวส์ขาด (Blown Fuse) กระแสไม่ไหลอีกต่อไป เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับอินเวอร์เตอร์

DC-Fuse-10x38-15A
DC fuse 10x38 mm 1000V DC solar PV fuse link gPV 15A Yinrong Galaxy


DC-Fuse-10x38-15A
DC fuse 10x38 mm 1000V DC solar PV fuse link gPV 15A Yinrong Galaxy


      Fuse DC 1000V porcelain 10x38 solar fuse for 3A-30A fuse link gPV (CE,TUV)
- Photovoltaic fuse for high performance combiner box specially.
- 1000Vdc-1500Vdc Photovoltaic fuse. Technology manufacture with advanced patent.
- Assess after thermal induction at -40 - 90 C cycles without changing performance and ensure normal work.
- Assess after extreme temperature condition at 50 C for several hours without changing performance and keep stable.
Standard, approvals IEC/EN60269 ,CE and TUV certificate ,UL and CE certificate


  Galaxy Yinrong Datasheet
    www.Solar-Thailand.co.th/pdf/YRPV-30-Galaxy-FUSE-Datasheet.pdf

  YRPV-30 FUSE UL Certificate
    www.Solar-Thailand.co.th/pdf/YRPV-30-Galaxy-FUSE-UL-Certificate.pdf

  YRPV-30 FUSE TUV Certificate
    www.Solar-Thailand.co.th/pdf/YRPV-30-Galaxy-FUSE-TUV-Certificate.pdf

  YRPV-30 FUSE CE Certificate
    www.Solar-Thailand.co.th/pdf/YRPV-30-Galaxy-FUSE-CE-Certificate.pdf

ฟิวส์ DC 15A สำหรับโซลาร์เซลล์ 1000V ขนาด 10x38 mm Galaxy ฟิวส์ DC 15A สำหรับโซลาร์เซลล์ 1000V ขนาด 10x38 mm Galaxy

DC-Fuse-10x38-15A
ฟิวส์ DC 15A สำหรับโซลาร์เซลล์ 1000V ขนาด 10x38 mm GalaxyDC-Fuse-10x38-15A
DC fuse 10x38 mm 1000V DC solar PV fuse link gPV 15A Yinrong Galaxy


     

ฟิวส์ DC 15A สำหรับโซลาร์เซลล์ 1000V ขนาด 10x38 mm Galaxy ฟิวส์ DC 15A สำหรับโซลาร์เซลล์ 1000V ขนาด 10x38 mm Galaxy
ฟิวส์ DC 15A สำหรับโซลาร์เซลล์ 1000V ขนาด 10x38 mm Galaxy

DC-Fuse-10x38-15A
ฟิวส์ DC 15A สำหรับโซลาร์เซลล์ 1000V ขนาด 10x38 mm Galaxy