4 เมตร  สายกราวน์ 16 Sq.mm เขียวเหลือง VSF IEC02 งานไฟฟ้า ตู้คอนโทรล S.SUPER
 

Ground-16mmX4m

4 เมตร สายกราวน์ 16 Sq.mm เขียวเหลือง VSF IEC02 งานไฟฟ้า ตู้คอนโทรล S.SUPER

 

 

Item specifics    

 
Model   :   IEC02 VSF THW-F
Type   :   Ground Earth Cable
Brand   :   S.SUPER
Size   :   16.0 Sq.mm.
Color   :   Green and Yellow
Voltage Rating   :   450/750 V
TIS   :   11-2553 Part 3, Table 3
Insulation, Jacket   :   PVC
ความยาว   :   4 เมตร

Ground-16mmX4m :
    4 เมตร สายกราวน์ 16 Sq.mm เขียวเหลือง VSF IEC02 งานไฟฟ้า ตู้คอนโทรล S.SUPER
    Green Yellow Ground Solar Earth Cable 16.0 Sq.mm. 60227 IEC 02 THW-F VSF Flexible Conductor 4m.

สายกราวด์ สีเขียวเหลือง 60227 IEC 02 THW-F VSF Flexible Conductor สำหรับงานโซลาร์เซลล์ หรืองานไฟฟ้าอื่นๆ ออกแบบมาเป็นอย่างดี ผลิตจากทองแดง ฉนวน PVC ใช้งานทั่วไป เดินในช่องเดินสาย และต้องป้องกันน้ำเข้าช่องเดินสาย ห้ามร้อยท่อฝังดิน หรือฝังดินโดยตรง

Ground-16mmX4m
Green Yellow Ground Solar Earth Cable 16.0 Sq.mm. 60227 IEC 02 THW-F VSF Flexible Conductor 4m.


Ground-16mmX4m
Green Yellow Ground Solar Earth Cable 16.0 Sq.mm. 60227 IEC 02 THW-F VSF Flexible Conductor 4m.


      Yellow-Green grounding solar earth solar cable. Earth wire with PVC copper core yellow-green. Cable 60227 IEC 02 THW-F VSF Flexible Conductor 450/750 V. 70C Flexible conductor, PVC Insulated, Single core TIS 11-2553 PART 3, TABLE 3


  Datasheet IEC02 VSF THW-F
    www.Solar-Thailand.co.th/pdf/Ssuper-IEC02-datasheet.pdf

4 เมตร  สายกราวน์ 16 Sq.mm เขียวเหลือง VSF IEC02 งานไฟฟ้า ตู้คอนโทรล S.SUPER 4 เมตร  สายกราวน์ 16 Sq.mm เขียวเหลือง VSF IEC02 งานไฟฟ้า ตู้คอนโทรล S.SUPER

Ground-16mmX4m
4 เมตร สายกราวน์ 16 Sq.mm เขียวเหลือง VSF IEC02 งานไฟฟ้า ตู้คอนโทรล S.SUPERGround-16mmX4m
Green Yellow Ground Solar Earth Cable 16.0 Sq.mm. 60227 IEC 02 THW-F VSF Flexible Conductor 4m.


     

4 เมตร  สายกราวน์ 16 Sq.mm เขียวเหลือง VSF IEC02 งานไฟฟ้า ตู้คอนโทรล S.SUPER 4 เมตร  สายกราวน์ 16 Sq.mm เขียวเหลือง VSF IEC02 งานไฟฟ้า ตู้คอนโทรล S.SUPER
4 เมตร  สายกราวน์ 16 Sq.mm เขียวเหลือง VSF IEC02 งานไฟฟ้า ตู้คอนโทรล S.SUPER 4 เมตร  สายกราวน์ 16 Sq.mm เขียวเหลือง VSF IEC02 งานไฟฟ้า ตู้คอนโทรล S.SUPER

Ground-16mmX4m
4 เมตร สายกราวน์ 16 Sq.mm เขียวเหลือง VSF IEC02 งานไฟฟ้า ตู้คอนโทรล S.SUPER