กล่องฟิวส์ DC ขนาด 10x38mm 1000V CNC RT18PV-32H (ไม่รวมลูกฟิวส์)
 

Holder10x38-CNC

กล่องฟิวส์ DC ขนาด 10x38mm 1000V CNC RT18PV-32H (ไม่รวมลูกฟิวส์)

 

 

Item specifics    

 
Rate Voltage max.   :   1000 VDC
Rate Amp.   :   32A
Pole   :   1P
Fuse size   :   10x38
Brand   :   CNC
Code   :   RT19PV-32H

Holder10x38-CNC :
    กล่องฟิวส์ DC ขนาด 10x38mm 1000V CNC RT18PV-32H (ไม่รวมลูกฟิวส์)
    RT18PV-32H Fuse Holder DC 1000V 10x38mm CNC

ฐานใส่ ฟิวส์ ขนาด 10x38mm. สำหรับโซลาร์เซลล์ ไฟ DC Solar cell รองรับฟิวส์ขนาดไม่เกิน 32A 1000V เฉพาะกล่องฟิวส์เท่านั้นไม่รวมลูกฟิวส์

Holder10x38-CNC
RT18PV-32H Fuse Holder DC 1000V 10x38mm CNC


Holder10x38-CNC
RT18PV-32H Fuse Holder DC 1000V 10x38mm CNC


      Fuse Holder 10x38mm 1000V model RT18PV-32H.


  CNC Certificate IEC60269-6
    www.Solar-Thailand.co.th/pdf/CNC-Certificate-Fuse-Holder-IEC60269.pdf

  Thailand Distributor
    www.Solar-Thailand.co.th/pdf/CNC-Thailand-Agreement.pdf

  CNC Certificate ISO9001
    www.Solar-Thailand.co.th/pdf/CNC-Certificate-ISO9001.pdf

  CNC Certificate 14001
    www.Solar-Thailand.co.th/pdf/CNC-Certificate-ISO14001.pdf

  CNC Certificate OHSAS
    www.Solar-Thailand.co.th/pdf/CNC-Certificate-OHSAS-I8001.pdf

กล่องฟิวส์ DC ขนาด 10x38mm 1000V CNC RT18PV-32H (ไม่รวมลูกฟิวส์) กล่องฟิวส์ DC ขนาด 10x38mm 1000V CNC RT18PV-32H (ไม่รวมลูกฟิวส์)

Holder10x38-CNC
กล่องฟิวส์ DC ขนาด 10x38mm 1000V CNC RT18PV-32H (ไม่รวมลูกฟิวส์)Holder10x38-CNC
RT18PV-32H Fuse Holder DC 1000V 10x38mm CNC


     

กล่องฟิวส์ DC ขนาด 10x38mm 1000V CNC RT18PV-32H (ไม่รวมลูกฟิวส์) กล่องฟิวส์ DC ขนาด 10x38mm 1000V CNC RT18PV-32H (ไม่รวมลูกฟิวส์)
กล่องฟิวส์ DC ขนาด 10x38mm 1000V CNC RT18PV-32H (ไม่รวมลูกฟิวส์) กล่องฟิวส์ DC ขนาด 10x38mm 1000V CNC RT18PV-32H (ไม่รวมลูกฟิวส์)
กล่องฟิวส์ DC ขนาด 10x38mm 1000V CNC RT18PV-32H (ไม่รวมลูกฟิวส์) กล่องฟิวส์ DC ขนาด 10x38mm 1000V CNC RT18PV-32H (ไม่รวมลูกฟิวส์)

Holder10x38-CNC
กล่องฟิวส์ DC ขนาด 10x38mm 1000V CNC RT18PV-32H (ไม่รวมลูกฟิวส์)