ไพลอตแลมป์ สีแดง ขนาด 22 mm. DC 12V ไฟตู้คอนโทรล LED
 

Lamp22-12V-RED

ไพลอตแลมป์ สีแดง ขนาด 22 mm. DC 12V ไฟตู้คอนโทรล LED

 

 

Item specifics    

 
Model   :   FL1P-22NA-1
Brand   :   FILN
Rated voltage   :   DC AC 12V
Diameter   :   22 mm.
resistant   :   -40C to 80C
rated power   :   0.2W
Color   :   RED สีแดง

Lamp22-12V-RED :
    ไพลอตแลมป์ สีแดง ขนาด 22 mm. DC 12V ไฟตู้คอนโทรล LED
    Pilot lamp DC 12V LED lndicator light 22mm Color RED

ไพลอตแลมป์ ขนาด 22 mm. DC 12V สำหรับไฟตู้คอนโทรล ไฟสัญญาณ ไพลอตแลมป์ แอลอีดี สำหรับตู้คอนโทรล เพื่อแสดงสถานะการทำงานระบบไฟฟ้า

ระบบไฟ DC 12V ขนาด 22mm.

สีแดง

Lamp22-12V-RED
Pilot lamp DC 12V LED lndicator light 22mm Color RED


Lamp22-12V-RED
Pilot lamp DC 12V LED lndicator light 22mm Color RED


      FILN AD16-DS22 22mm plastic indicator light signal lamp red yellow blue green white led indicator light. Metal material of indicator lamp is made of Copper H62 which under the work of CNC machinezinc in high precision, and chromium plated appearance looks nice as well. Plastic part of pilot lamp adopted Germany imported nylon material. The LED of this indicator light is non-polarity, so it can help you avoid wrong connection.The longevity of LED is up to 100,000 hours.


  Datasheet
    www.Solar-Thailand.co.th/pdf/FILN-FL1P-22WA-Datasheet.pdf

  EN Certificate
    www.Solar-Thailand.co.th/pdf/FILN-EN60947-certificate.pdf

  VDE Certificate
    www.Solar-Thailand.co.th/pdf/FILN-VDE-certificate.pdf

  CE Certificate
    www.Solar-Thailand.co.th/pdf/FILN-CE-certificate.pdf

  SGS Certificate
    www.Solar-Thailand.co.th/pdf/FILN-SGS-certificate.pdf

  Light Design Certificate
    www.Solar-Thailand.co.th/pdf/FILN-Light-Design-certificate.pdf

ไพลอตแลมป์ สีแดง ขนาด 22 mm. DC 12V ไฟตู้คอนโทรล LED ไพลอตแลมป์ สีแดง ขนาด 22 mm. DC 12V ไฟตู้คอนโทรล LED

Lamp22-12V-RED
ไพลอตแลมป์ สีแดง ขนาด 22 mm. DC 12V ไฟตู้คอนโทรล LEDLamp22-12V-RED
Pilot lamp DC 12V LED lndicator light 22mm Color RED


     

ไพลอตแลมป์ สีแดง ขนาด 22 mm. DC 12V ไฟตู้คอนโทรล LED ไพลอตแลมป์ สีแดง ขนาด 22 mm. DC 12V ไฟตู้คอนโทรล LED
ไพลอตแลมป์ สีแดง ขนาด 22 mm. DC 12V ไฟตู้คอนโทรล LED

Lamp22-12V-RED
ไพลอตแลมป์ สีแดง ขนาด 22 mm. DC 12V ไฟตู้คอนโทรล LED