ข้อต่อสายไฟ PV-4 MC4 แบบหนา ข้อต่อเข้ากล่อง PV4 Grand 4-6 Sq.mm. (เฉพาะแกนใน)
 

PV4-Grand-IN

ข้อต่อสายไฟ PV-4 MC4 แบบหนา ข้อต่อเข้ากล่อง PV4 Grand 4-6 Sq.mm. (เฉพาะแกนใน)

 

 

Item specifics    

 
Brand   :   NSPV
Rated current   :   30A
Rated Voltage   :   TUV 1000V DC / UL 600V DC
Cable Standard   :   4.0 - 6.0 Sq.mm.
Type   :   แกนใน MC4 เท่านั้น

PV4-Grand-IN :
    ข้อต่อสายไฟ PV-4 MC4 แบบหนา ข้อต่อเข้ากล่อง PV4 Grand 4-6 Sq.mm. (เฉพาะแกนใน)
    PV-4 solar connector grand terminal inside only Cable 4-6 Sq.mm.

ข้อต่อสาย PV-4 เฉพาะแกนใน ตัวผู้และตัวเมีย รุ่นหน้า สำหรับต่อเข้ากล่อง 4-6 Sq.mm.

PV4-Grand-IN
PV-4 solar connector grand terminal inside only Cable 4-6 Sq.mm.


PV4-Grand-IN
PV-4 solar connector grand terminal inside only Cable 4-6 Sq.mm.


      Terminal Male and Female solar connector PV-4 for solar system 4-6 Sq.mm.


  NSPV TUV Certificate
    www.Solar-Thailand.co.th/pdf/NSPV-PV-connector-TUV-certificate.pdf

ข้อต่อสายไฟ PV-4 MC4 แบบหนา ข้อต่อเข้ากล่อง PV4 Grand 4-6 Sq.mm. (เฉพาะแกนใน) ข้อต่อสายไฟ PV-4 MC4 แบบหนา ข้อต่อเข้ากล่อง PV4 Grand 4-6 Sq.mm. (เฉพาะแกนใน)

PV4-Grand-IN
ข้อต่อสายไฟ PV-4 MC4 แบบหนา ข้อต่อเข้ากล่อง PV4 Grand 4-6 Sq.mm. (เฉพาะแกนใน)PV4-Grand-IN
PV-4 solar connector grand terminal inside only Cable 4-6 Sq.mm.


     

PV4-Grand-IN
ข้อต่อสายไฟ PV-4 MC4 แบบหนา ข้อต่อเข้ากล่อง PV4 Grand 4-6 Sq.mm. (เฉพาะแกนใน)