โฟโต้สวิทช์ AS-10 เปิดไฟอัตโนมัติตอนกลางคืน ปิดไฟอัตโนมัติไฟตอนเช้า DC 48V
 

PhotoSwitch-DC-48V

โฟโต้สวิทช์ AS-10 เปิดไฟอัตโนมัติตอนกลางคืน ปิดไฟอัตโนมัติไฟตอนเช้า DC 48V

 

 

Item specifics    

 
Model Number   :   AS-10
Brand   :   LMH
แรงดันไฟใช้งาน   :   48V DC
สั่งให้ปิดไฟ   :   เมื่อมีแสงมากกว่า 150 ลักซ์
สั่งให้เปิดไฟ   :   เมื่อมีแสงน้อยกว่า 30 ลักซ์

PhotoSwitch-DC-48V :
    โฟโต้สวิทช์ AS-10 เปิดไฟอัตโนมัติตอนกลางคืน ปิดไฟอัตโนมัติไฟตอนเช้า DC 48V
    Automatic Auto On Off Photocell street Light Switch 10A Photo Control Photos witch Sensor Switch 48V DC

AS-10 โฟโต้สวิทช์แสงแดด เซ็นเซอร์ เปิดปิดไฟอัตโนมัติ สวิตช์แสงแดด (Photo Cell Switch) เป็นสวิตช์ที่ ควบคุมการเปิด-ปิด โดยอาศัยการวัดระดับปริมาณแสงแดด
เป็นอุปกรณ์ควบคุมการเปิดปิดไฟอัตโนมัติ ทำหน้าที่เปิดปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าตามสัญญาณแสงสว่าง เป็นการช่วยแก้ปัญหาการเปิดไฟฟ้าทิ้งไว้ในเวลากลางวัน หรือในขณะที่ไม่มีคนอยู่บ้าน

PhotoSwitch-DC-48V
Automatic Auto On Off Photocell street Light Switch 10A Photo Control Photos witch Sensor Switch 48V DC


PhotoSwitch-DC-48V
Automatic Auto On Off Photocell street Light Switch 10A Photo Control Photos witch Sensor Switch 48V DC


      Auto On Off Photoswitch Sensor To turn on or off the light in day and night without manual operation.
Do not install the control unit in a place extremely darker in daytime or a place directly by lighting of turning - ON lampWidely used street light, highway, factories, garden, ports, airports, farm, parks, schools, and other places. Also can fit into solar lamps and lanterns, or cars, motorcycles, electric car. Easy to install and Convenient to use


โฟโต้สวิทช์ AS-10 เปิดไฟอัตโนมัติตอนกลางคืน ปิดไฟอัตโนมัติไฟตอนเช้า DC 48V โฟโต้สวิทช์ AS-10 เปิดไฟอัตโนมัติตอนกลางคืน ปิดไฟอัตโนมัติไฟตอนเช้า DC 48V

PhotoSwitch-DC-48V
โฟโต้สวิทช์ AS-10 เปิดไฟอัตโนมัติตอนกลางคืน ปิดไฟอัตโนมัติไฟตอนเช้า DC 48VPhotoSwitch-DC-48V
Automatic Auto On Off Photocell street Light Switch 10A Photo Control Photos witch Sensor Switch 48V DC


     

โฟโต้สวิทช์ AS-10 เปิดไฟอัตโนมัติตอนกลางคืน ปิดไฟอัตโนมัติไฟตอนเช้า DC 48V โฟโต้สวิทช์ AS-10 เปิดไฟอัตโนมัติตอนกลางคืน ปิดไฟอัตโนมัติไฟตอนเช้า DC 48V

PhotoSwitch-DC-48V
โฟโต้สวิทช์ AS-10 เปิดไฟอัตโนมัติตอนกลางคืน ปิดไฟอัตโนมัติไฟตอนเช้า DC 48V