หางปลากลมเปลือย RNB14-6L ข้อต่อสายไฟ ทองแดง ไม่มีฉนวน รูสกรู M6 สายไฟ 16 Sq.mm.
 

RNB14-6L

หางปลากลมเปลือย RNB14-6L ข้อต่อสายไฟ ทองแดง ไม่มีฉนวน รูสกรู M6 สายไฟ 16 Sq.mm.

 

 

Item specifics    

 
Model   :   RNB14-6L
Wire Range   :   16 Sq.mm
Type   :   Cable Lug
max. Current   :   88A
Cable size   :   10-16 Sq.mm.
Thickness   :   1.44 mm
screw Diameter (d2)   :   6.4mm M6
Cable Dimension (d)   :   6.2 mm.

RNB14-6L :
    หางปลากลมเปลือย RNB14-6L ข้อต่อสายไฟ ทองแดง ไม่มีฉนวน รูสกรู M6 สายไฟ 16 Sq.mm.
    RNB14-6L TKS Cable Lug Copper Ring Terminal Cable Wire 16 Sq.mm. Screw M6

หางปลากลมเปลือย ข้้วต่อสายแบตเตอรี่ Ring Terminals Cable Lug สำหรับสายไฟ 16 Sq.mm. ร้อยสกรู M6 ทำด้วยทองแดง หุ้มดีบุกสีเงิน RBN14-6L Series รูปรีวิว แสดงให้เห็นรูปแบบของสินค้า ซึ่งแต่ละขนาดอาจสินค้าจริง

RNB14-6L
RNB14-6L TKS Cable Lug Copper Ring Terminal Cable Wire 16 Sq.mm. Screw M6


RNB14-6L
RNB14-6L TKS Cable Lug Copper Ring Terminal Cable Wire 16 Sq.mm. Screw M6


      RBN14-6L Naked tuber terminal, Ring Terminals, Cable Lug, Non-Insulated. Material Terminal Body Copper, Brazed Seam, Plating Tin. Wire range


  Datasheet RNB
    www.Solar-Thailand.co.th/pdf/TKS-RNB-Datasheet.pdf

  Thailand Distributor
    www.Solar-Thailand.co.th/pdf/TKS-Thailand-Distributor.pdf

  Certificate IEC RoHS
    www.Solar-Thailand.co.th/pdf/TKS-RoHS-IEC.pdf

หางปลากลมเปลือย RNB14-6L ข้อต่อสายไฟ ทองแดง ไม่มีฉนวน รูสกรู M6 สายไฟ 16 Sq.mm. หางปลากลมเปลือย RNB14-6L ข้อต่อสายไฟ ทองแดง ไม่มีฉนวน รูสกรู M6 สายไฟ 16 Sq.mm.

RNB14-6L
หางปลากลมเปลือย RNB14-6L ข้อต่อสายไฟ ทองแดง ไม่มีฉนวน รูสกรู M6 สายไฟ 16 Sq.mm.RNB14-6L
RNB14-6L TKS Cable Lug Copper Ring Terminal Cable Wire 16 Sq.mm. Screw M6


     

หางปลากลมเปลือย RNB14-6L ข้อต่อสายไฟ ทองแดง ไม่มีฉนวน รูสกรู M6 สายไฟ 16 Sq.mm. หางปลากลมเปลือย RNB14-6L ข้อต่อสายไฟ ทองแดง ไม่มีฉนวน รูสกรู M6 สายไฟ 16 Sq.mm.
หางปลากลมเปลือย RNB14-6L ข้อต่อสายไฟ ทองแดง ไม่มีฉนวน รูสกรู M6 สายไฟ 16 Sq.mm. หางปลากลมเปลือย RNB14-6L ข้อต่อสายไฟ ทองแดง ไม่มีฉนวน รูสกรู M6 สายไฟ 16 Sq.mm.
หางปลากลมเปลือย RNB14-6L ข้อต่อสายไฟ ทองแดง ไม่มีฉนวน รูสกรู M6 สายไฟ 16 Sq.mm. หางปลากลมเปลือย RNB14-6L ข้อต่อสายไฟ ทองแดง ไม่มีฉนวน รูสกรู M6 สายไฟ 16 Sq.mm.

RNB14-6L
หางปลากลมเปลือย RNB14-6L ข้อต่อสายไฟ ทองแดง ไม่มีฉนวน รูสกรู M6 สายไฟ 16 Sq.mm.