หางปลากลมเปลือย ทองแดง รูสกรู M6 ข้อต่อสายไฟ 16 Sq.mm.
 

RNB14-6L

หางปลากลมเปลือย ทองแดง รูสกรู M6 ข้อต่อสายไฟ 16 Sq.mm.

 

 

Item specifics    

 
Model   :   RNB14-6L
Wire Range   :   16 Sq.mm
Type   :   Cable Lug
max. Current   :   88A
Cable size   :   10-16 Sq.mm.
Thickness   :   1.44 mm
screw Diameter (d2)   :   6.4mm M6
Cable Dimension (d)   :   6.2 mm.

RNB14-6L :
    หางปลากลมเปลือย ทองแดง รูสกรู M6 ข้อต่อสายไฟ 16 Sq.mm.
    Cable Lug Copper Battery Terminal Screw Screw M6 Wire Range 16 Sq.mm.

หางปลากลมเปลือย ข้้วต่อสายแบตเตอรี่ RING TERMINALS สำหรับสายไฟ 16 Sq.mm. ร้อยสกรู M6 ทำด้วยทองแดง หุ้มดีบุกสีเงิน RBN14-6L Series
รูปรีวิว แสดงให้เห็นรูปแบบของสินค้า ซึ่งแต่ละขนาดอาจสินค้าจริง

RNB14-6L
Cable Lug Copper Battery Terminal Screw Screw M6 Wire Range 16 Sq.mm.


RNB14-6L
Cable Lug Copper Battery Terminal Screw Screw M6 Wire Range 16 Sq.mm.


      RBN14-6L Naked tuber terminal, Ring Terminals, Cable Lug, Non-Insulated.
Material Terminal Body Copper, Brazed Seam, Plating Tin.
Wire range


  Datasheet RNB
    www.Solar-Thailand.co.th/pdf/TKS-RNB-Datasheet.pdf

  Thailand Distributor
    www.Solar-Thailand.co.th/pdf/TKS-Thailand-Distributor.pdf

  Certificate IEC RoHS
    www.Solar-Thailand.co.th/pdf/TKS-RoHS-IEC.pdf

หางปลากลมเปลือย ทองแดง รูสกรู M6 ข้อต่อสายไฟ 16 Sq.mm. หางปลากลมเปลือย ทองแดง รูสกรู M6 ข้อต่อสายไฟ 16 Sq.mm.

RNB14-6L
หางปลากลมเปลือย ทองแดง รูสกรู M6 ข้อต่อสายไฟ 16 Sq.mm.RNB14-6L
Cable Lug Copper Battery Terminal Screw Screw M6 Wire Range 16 Sq.mm.


     

หางปลากลมเปลือย ทองแดง รูสกรู M6 ข้อต่อสายไฟ 16 Sq.mm. หางปลากลมเปลือย ทองแดง รูสกรู M6 ข้อต่อสายไฟ 16 Sq.mm.
หางปลากลมเปลือย ทองแดง รูสกรู M6 ข้อต่อสายไฟ 16 Sq.mm. หางปลากลมเปลือย ทองแดง รูสกรู M6 ข้อต่อสายไฟ 16 Sq.mm.
หางปลากลมเปลือย ทองแดง รูสกรู M6 ข้อต่อสายไฟ 16 Sq.mm. หางปลากลมเปลือย ทองแดง รูสกรู M6 ข้อต่อสายไฟ 16 Sq.mm.

RNB14-6L
หางปลากลมเปลือย ทองแดง รูสกรู M6 ข้อต่อสายไฟ 16 Sq.mm.