หางปลาทรงยุโรป 2 ชั้น ทองแดงชุบดีบุก สำหรับสายไฟ 16 Sq.mm. รูสกรู M6
 

SC16-6

หางปลาทรงยุโรป 2 ชั้น ทองแดงชุบดีบุก สำหรับสายไฟ 16 Sq.mm. รูสกรู M6

 

 

Item specifics    

 
Model   :   SC16-6
brand   :   TKS
Cable size   :   16 Sq.mm.
D2 Screw   :   M6
Terminal material   :   Copper

SC16-6 :
    หางปลาทรงยุโรป 2 ชั้น ทองแดงชุบดีบุก สำหรับสายไฟ 16 Sq.mm. รูสกรู M6
    Insulated Electrical Wire Copper Tube Terminals 16 Sq.mm. Screw M6

หางปลาทรงยุโรป 2 ชั้น ทองแดงชุบดีบุก สำหรับสายไฟ 16 Sq.mm. รูสกรู M6

SC16-6
Insulated Electrical Wire Copper Tube Terminals 16 Sq.mm. Screw M6


SC16-6
Insulated Electrical Wire Copper Tube Terminals 16 Sq.mm. Screw M6


      Insulated Electrical Wire Copper Tube Terminals 16 Sq.mm. Screw M6


  Distributor Thailand
    www.Solar-Thailand.co.th/pdf/TKS-Thailand-Distributor.pdf

  Terminal SC datasheet
    www.Solar-Thailand.co.th/pdf/TKS-Terminal-SC-datasheet.pdf

  Certificate Test Report
    www.Solar-Thailand.co.th/pdf/TKS-Test-report.pdf

  Certificate RoHS IEC
    www.Solar-Thailand.co.th/pdf/TKS-RoHS-IEC.pdf

หางปลาทรงยุโรป 2 ชั้น ทองแดงชุบดีบุก สำหรับสายไฟ 16 Sq.mm. รูสกรู M6 หางปลาทรงยุโรป 2 ชั้น ทองแดงชุบดีบุก สำหรับสายไฟ 16 Sq.mm. รูสกรู M6

SC16-6
หางปลาทรงยุโรป 2 ชั้น ทองแดงชุบดีบุก สำหรับสายไฟ 16 Sq.mm. รูสกรู M6SC16-6
Insulated Electrical Wire Copper Tube Terminals 16 Sq.mm. Screw M6


     

หางปลาทรงยุโรป 2 ชั้น ทองแดงชุบดีบุก สำหรับสายไฟ 16 Sq.mm. รูสกรู M6 หางปลาทรงยุโรป 2 ชั้น ทองแดงชุบดีบุก สำหรับสายไฟ 16 Sq.mm. รูสกรู M6
หางปลาทรงยุโรป 2 ชั้น ทองแดงชุบดีบุก สำหรับสายไฟ 16 Sq.mm. รูสกรู M6

SC16-6
หางปลาทรงยุโรป 2 ชั้น ทองแดงชุบดีบุก สำหรับสายไฟ 16 Sq.mm. รูสกรู M6