ชุดจับยึดแผงสุดท้าย ความหนาแผงขนาด 40mm.
 

TIT-END-Clamp-40

ชุดจับยึดแผงสุดท้าย ความหนาแผงขนาด 40mm.

 

 

Item specifics    

 
item   :   End Clamp
Brand   :   TITanergy
Solar size   :   40 mm.

TIT-END-Clamp-40 :
    ชุดจับยึดแผงสุดท้าย ความหนาแผงขนาด 40mm.
    END Clamp Solar panel size 40mm.

ชุดจับยึดแผงสุดท้าย ความหนาแผงขนาด 40mm.

TIT-END-Clamp-40
END Clamp Solar panel size 40mm.


TIT-END-Clamp-40
END Clamp Solar panel size 40mm.


      END Clamp Solar panel size 40mm. High Class Aluminum alloy Al6005-T5 and Stainless steel 304
Standard AS NZS 1170 and other international Standard. Natural or Customized.
Anodized aluminum stainless steel.


ชุดจับยึดแผงสุดท้าย ความหนาแผงขนาด 40mm. ชุดจับยึดแผงสุดท้าย ความหนาแผงขนาด 40mm.

TIT-END-Clamp-40
ชุดจับยึดแผงสุดท้าย ความหนาแผงขนาด 40mm.TIT-END-Clamp-40
END Clamp Solar panel size 40mm.


     

ชุดจับยึดแผงสุดท้าย ความหนาแผงขนาด 40mm. ชุดจับยึดแผงสุดท้าย ความหนาแผงขนาด 40mm.
ชุดจับยึดแผงสุดท้าย ความหนาแผงขนาด 40mm.

TIT-END-Clamp-40
ชุดจับยึดแผงสุดท้าย ความหนาแผงขนาด 40mm.