ชุดยึด ตัว L ยึดหลังคากระเบื้องลอนคู่ พร้อมยาง nut ยึดราง
 

TIT-L-foot-H04

ชุดยึด ตัว L ยึดหลังคากระเบื้องลอนคู่ พร้อมยาง nut ยึดราง

 

 

Item specifics    

 
Brand   :   TITanergy
Model   :   L-foot H04

TIT-L-foot-H04 :
    ชุดยึด ตัว L ยึดหลังคากระเบื้องลอนคู่ พร้อมยาง nut ยึดราง
    L-foot Steel H04

ชุดยึด ตัว L ยึดหลังคากระเบื้องลอนคู่ พร้อมยาง nut ยึดราง

TIT-L-foot-H04
L-foot Steel H04


TIT-L-foot-H04
L-foot Steel H04


      L-foot Steel H04. High Class Aluminum alloy Al6005-T5 and Stainless steel 304
Standard AS NZS 1170 and other international Standard. Natural or Customized.
Anodized aluminum stainless steel.


ชุดยึด ตัว L ยึดหลังคากระเบื้องลอนคู่ พร้อมยาง nut ยึดราง ชุดยึด ตัว L ยึดหลังคากระเบื้องลอนคู่ พร้อมยาง nut ยึดราง

TIT-L-foot-H04
ชุดยึด ตัว L ยึดหลังคากระเบื้องลอนคู่ พร้อมยาง nut ยึดรางTIT-L-foot-H04
L-foot Steel H04


     

ชุดยึด ตัว L ยึดหลังคากระเบื้องลอนคู่ พร้อมยาง nut ยึดราง ชุดยึด ตัว L ยึดหลังคากระเบื้องลอนคู่ พร้อมยาง nut ยึดราง
ชุดยึด ตัว L ยึดหลังคากระเบื้องลอนคู่ พร้อมยาง nut ยึดราง ชุดยึด ตัว L ยึดหลังคากระเบื้องลอนคู่ พร้อมยาง nut ยึดราง
ชุดยึด ตัว L ยึดหลังคากระเบื้องลอนคู่ พร้อมยาง nut ยึดราง

TIT-L-foot-H04
ชุดยึด ตัว L ยึดหลังคากระเบื้องลอนคู่ พร้อมยาง nut ยึดราง