สายแบตเตอรี่ ฉนวน 2 ชั้น สีส้ม สายไฟเชื่อม แบบทองแดงแท้ ขนาด 25 Sq.mm. (ระบุจำนวน)
 

Welding-Cable-25mm

สายแบตเตอรี่ ฉนวน 2 ชั้น สีส้ม สายไฟเชื่อม แบบทองแดงแท้ ขนาด 25 Sq.mm. (ระบุจำนวน)

 

 

Item specifics    

 
Model   :   Welding Cable
Cross Section   :   25 Sq.mm
Brand   :   ZW Cable
Material   :   Pure Copper ทองแดงแท้
Voltage rating   :   600 V
Temperature rating   :   50Celsius-105Celsius
Max. Current   :   187A
Copper Size   :   0.2 x 798
Color   :   Orange สีส้ม
Insulation   :   Flexible PVC สีขาว

Welding-Cable-25mm :
    สายแบตเตอรี่ ฉนวน 2 ชั้น สีส้ม สายไฟเชื่อม แบบทองแดงแท้ ขนาด 25 Sq.mm. (ระบุจำนวน)
    Welding Cable Copper 25 Sq.mm. Double Insulaton White Adn Orange Color A Grade

สายไฟเชื่อม สายไฟแบตเตรี่ ทองแดงแท้ 100 เปอร์เซ็นต์ ฉนวน 2 ชั้น ออกแบบเป็นพิเศษ สายไฟมีขนาดเต็ม ตามมาตรฐานสากล ช่วยให้งานเชื่อม กระแสคงที่ไฟนิ่ง ฉนวนเป็นชนิด EPDM (Ethylene Propylene Diene Monomer) ทนต่อการขัดถู และทนต่อสารเคมี
สายไฟมีทองแดงเส้นเล้กหลายเส้น ทำให้มีความยืดหยุ่นสูง โค้งงอง่าย บิดตามมือเชื่อมง่าย ทนแรงดันสูงสุด 600 โวลต์ ทนร้อน 50 องศา C - 105 องศา C
25 sq.mm. ขนาดทองแดงเต็ม มีสายไฟฝอยขนาด 0.2 mm จำนวน 798 เส้น
คำนวณ พื้นที่หน้าตัดทองแดง ตามหลักวิศวกรรม = (3.14 x 0.2 x 0.2 / 4 ) x 798 = 25.05 Sq.mm.
กรุณาระบุจำนวน เพื่อเลือกความยาวของสายไฟ

Welding-Cable-25mm
Welding Cable Copper 25 Sq.mm. Double Insulaton White Adn Orange Color A Grade


Welding-Cable-25mm
Welding Cable Copper 25 Sq.mm. Double Insulaton White Adn Orange Color A Grade


      Welding Battery Cable Copper Conductor high quality Rubber Sheathed Welding Cable. Welding Cable is constructed with extra fine stranding, making it very flexible and easy to work with. Welding Cable is Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM) Insulated. 30 awg flexible. stranding 600 Volt. -50.C - 105.C.
Welding Cable is used for connection from electrode holder and clamp to arc welder, bus, welding box or transformer. May also be used in automotive applications where high flexibility and superior abrasion and chemical resistance is required. Double Insulaton White Adn Orange Color A Grade.


สายแบตเตอรี่ ฉนวน 2 ชั้น สีส้ม สายไฟเชื่อม แบบทองแดงแท้ ขนาด 25 Sq.mm. (ระบุจำนวน) สายแบตเตอรี่ ฉนวน 2 ชั้น สีส้ม สายไฟเชื่อม แบบทองแดงแท้ ขนาด 25 Sq.mm. (ระบุจำนวน)

Welding-Cable-25mm
สายแบตเตอรี่ ฉนวน 2 ชั้น สีส้ม สายไฟเชื่อม แบบทองแดงแท้ ขนาด 25 Sq.mm. (ระบุจำนวน)Welding-Cable-25mm
Welding Cable Copper 25 Sq.mm. Double Insulaton White Adn Orange Color A Grade


     

สายแบตเตอรี่ ฉนวน 2 ชั้น สีส้ม สายไฟเชื่อม แบบทองแดงแท้ ขนาด 25 Sq.mm. (ระบุจำนวน) สายแบตเตอรี่ ฉนวน 2 ชั้น สีส้ม สายไฟเชื่อม แบบทองแดงแท้ ขนาด 25 Sq.mm. (ระบุจำนวน)

Welding-Cable-25mm
สายแบตเตอรี่ ฉนวน 2 ชั้น สีส้ม สายไฟเชื่อม แบบทองแดงแท้ ขนาด 25 Sq.mm. (ระบุจำนวน)