3 เมตร สายกราวด์ 2.5 sq.mm เขียวเหลือง VSF IEC02 งานไฟฟ้า ตู้คอนโทรล S.SUPER
 

Ground-2.5mm-3m

3 เมตร สายกราวด์ 2.5 sq.mm เขียวเหลือง VSF IEC02 งานไฟฟ้า ตู้คอนโทรล S.SUPER

 

 

Item specifics    

 
Model   :   IEC02 VSF THW-F
Type   :   Ground Earth Cable
Brand   :   S.SUPER
Size   :   2.5 Sq.mm.
Color   :   Green and Yellow
Voltage Rating   :   450/750 V
TIS   :   11-2553 Part 3, Table 3
Insulation, Jacket   :   PVC
ความยาว   :   3 เมตร

Ground-2.5mm-3m :
    3 เมตร สายกราวด์ 2.5 sq.mm เขียวเหลือง VSF IEC02 งานไฟฟ้า ตู้คอนโทรล S.SUPER
    Green Yellow Ground Solar Earth Cable 2.5 Sq.mm. 60227 IEC 02 THW-F VSF Flexible Conductor 3m.

สายกราวด์ สีเขียวเหลือง 60227 IEC 02 THW-F VSF Flexible Conductor สำหรับงานโซลาร์เซลล์ หรืองานไฟฟ้าอื่นๆ ออกแบบมาเป็นอย่างดี ผลิตจากทองแดง ฉนวน PVC ใช้งานทั่วไป เดินในช่องเดินสาย และต้องป้องกันน้ำเข้าช่องเดินสาย ห้ามร้อยท่อฝังดิน หรือฝังดินโดยตรง

Ground-2.5mm-3m
Green Yellow Ground Solar Earth Cable 2.5 Sq.mm. 60227 IEC 02 THW-F VSF Flexible Conductor 3m.


Ground-2.5mm-3m
Green Yellow Ground Solar Earth Cable 2.5 Sq.mm. 60227 IEC 02 THW-F VSF Flexible Conductor 3m.


      Yellow-Green grounding solar earth solar cable 1.5 Sq.mm. Earth wire with PVC copper core yellow-green. Cable 60227 IEC 02 THW-F VSF Flexible Conductor 450/750 V. 70C Flexible conductor, PVC Insulated, Single core TIS 11-2553 PART 3, TABLE 3


  Datasheet IEC02 VSF THW-F
    www.Solar-Thailand.co.th/pdf/Ssuper-IEC02-datasheet.pdf

3 เมตร สายกราวด์ 2.5 sq.mm เขียวเหลือง VSF IEC02 งานไฟฟ้า ตู้คอนโทรล S.SUPER 3 เมตร สายกราวด์ 2.5 sq.mm เขียวเหลือง VSF IEC02 งานไฟฟ้า ตู้คอนโทรล S.SUPER

Ground-2.5mm-3m
3 เมตร สายกราวด์ 2.5 sq.mm เขียวเหลือง VSF IEC02 งานไฟฟ้า ตู้คอนโทรล S.SUPERGround-2.5mm-3m
Green Yellow Ground Solar Earth Cable 2.5 Sq.mm. 60227 IEC 02 THW-F VSF Flexible Conductor 3m.


     

3 เมตร สายกราวด์ 2.5 sq.mm เขียวเหลือง VSF IEC02 งานไฟฟ้า ตู้คอนโทรล S.SUPER 3 เมตร สายกราวด์ 2.5 sq.mm เขียวเหลือง VSF IEC02 งานไฟฟ้า ตู้คอนโทรล S.SUPER
3 เมตร สายกราวด์ 2.5 sq.mm เขียวเหลือง VSF IEC02 งานไฟฟ้า ตู้คอนโทรล S.SUPER

Ground-2.5mm-3m
3 เมตร สายกราวด์ 2.5 sq.mm เขียวเหลือง VSF IEC02 งานไฟฟ้า ตู้คอนโทรล S.SUPER