(ระบุความยาว) สายไฟแบตเตอรี่ Flexible ขนาด 16 Sq.mm. ทองแดงแท้ นำไฟได้ดี ทนกระแสสูงสุด 106A สีดำ
 

BatteryCable-16-BLACK

(ระบุความยาว) สายไฟแบตเตอรี่ Flexible ขนาด 16 Sq.mm. ทองแดงแท้ นำไฟได้ดี ทนกระแสสูงสุด 106A สีดำ

 

 

Item specifics    

 
Model   :   Battery Cable
Brand   :   ZW Cable
Cross Section   :   16 Sq.mm
Material   :   Pure Copper ทองแดง 100
Voltage rating   :   450/750 V
Conductor Shape   :   0.20 / 1045
Max. Current   :   106A
Insulation   :   Flexible PVC
Color   :   BLACK สีดำ
ความยาว   :   ระบุจำนวนที่ต้องการ

BatteryCable-16-BLACK :
    (ระบุความยาว) สายไฟแบตเตอรี่ Flexible ขนาด 16 Sq.mm. ทองแดงแท้ นำไฟได้ดี ทนกระแสสูงสุด 106A สีดำ
    Flexible Copper Conductor Rubber Sheathed 16 Sq.mm. Black Color ZW Battery Cable

สายไฟแบตเตอรี่ รุ่นใหม่ สั่งผลิตเป็นพิเศษ ขนาดพื้นที่หน้าตัด ทองแดงเต็ม 16 ตารางมิลลิเมตร ไม่รวมฉนวน สำหรับงานแบตเตอรี่โดยเฉพาะ สั่งผลิตเป้นพิเศษ ทำจากทองแดงเส้นเล็กๆ จำนวนมาก เป็นสายชนิด Flexible โค้งงอได้ดี ทำให้เดินสายได้สะดวก ความต้านทานต่ำ ประสิทธิภาพสูง
ตามมาตรฐานสากล IEC กระแสใช้งานสูงสุดไม่ควรเกิน 106 แอมป์
เพื่อนำไฟฟ้าได้อย่างดี ควรใช้สายเส้นใหญ่กว่าที่คำนวณไว้ ลดความร้อนของสาย และเผื่อค่าความปลอดภัย
แนะนำการใช้งานแบบปลอดภัย หรือใช้งานต่อเนื่อง กระแสไม่เกิน 69 แอมป์ (0.5 x กระแสสูงสุด)
กรุณาระบุจำนวน เพื่อเลือกความยาวของสายไฟ

BatteryCable-16-BLACK
Flexible Copper Conductor Rubber Sheathed 16 Sq.mm. Black Color ZW Battery Cable


BatteryCable-16-BLACK
Flexible Copper Conductor Rubber Sheathed 16 Sq.mm. Black Color ZW Battery Cable


      Battery Cable Flexible Copper Conductor Rubber Sheathed. Using the right cable for the job will reduce the time spent wiring and give you the confidence it wont let you down.
Ancor designed its marine grade battery cables specifically for marine use. All of Ancor wire is thin stranded tinned copper to offer the most flexible, corrosion and vibration resistant cable available.


  Certificate IEC
    www.Solar-Thailand.co.th/pdf/ZW-Certificate-CCC-IEC60227.pdf

  Certificate ISO9001
    www.Solar-Thailand.co.th/pdf/ZW-Certificate-ISO9001.pdf

  Datasheet 16 Sq.mm
    www.Solar-Thailand.co.th/pdf/ZW-datasheet-16sqmm.pdf

(ระบุความยาว) สายไฟแบตเตอรี่ Flexible ขนาด 16 Sq.mm. ทองแดงแท้ นำไฟได้ดี ทนกระแสสูงสุด 106A สีดำ (ระบุความยาว) สายไฟแบตเตอรี่ Flexible ขนาด 16 Sq.mm. ทองแดงแท้ นำไฟได้ดี ทนกระแสสูงสุด 106A สีดำ

BatteryCable-16-BLACK
(ระบุความยาว) สายไฟแบตเตอรี่ Flexible ขนาด 16 Sq.mm. ทองแดงแท้ นำไฟได้ดี ทนกระแสสูงสุด 106A สีดำBatteryCable-16-BLACK
Flexible Copper Conductor Rubber Sheathed 16 Sq.mm. Black Color ZW Battery Cable


     

(ระบุความยาว) สายไฟแบตเตอรี่ Flexible ขนาด 16 Sq.mm. ทองแดงแท้ นำไฟได้ดี ทนกระแสสูงสุด 106A สีดำ (ระบุความยาว) สายไฟแบตเตอรี่ Flexible ขนาด 16 Sq.mm. ทองแดงแท้ นำไฟได้ดี ทนกระแสสูงสุด 106A สีดำ
(ระบุความยาว) สายไฟแบตเตอรี่ Flexible ขนาด 16 Sq.mm. ทองแดงแท้ นำไฟได้ดี ทนกระแสสูงสุด 106A สีดำ (ระบุความยาว) สายไฟแบตเตอรี่ Flexible ขนาด 16 Sq.mm. ทองแดงแท้ นำไฟได้ดี ทนกระแสสูงสุด 106A สีดำ

BatteryCable-16-BLACK
(ระบุความยาว) สายไฟแบตเตอรี่ Flexible ขนาด 16 Sq.mm. ทองแดงแท้ นำไฟได้ดี ทนกระแสสูงสุด 106A สีดำ